MangYTe

Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hà Nội triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất

Sở Công thương Hà Nội vừa ban hành văn bản đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021.
Mục lục

Trong tháng 3-2021, các sở, ngành, ubnd các quận, huyện, thị xã trên địa bàn hà nội tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất; có các phương án triển khai, tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng bảo đảm an toàn phòng, chống dịch covid-19; tăng cường các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, sử dụng tài nguyên tái tạo, tái sử dụng, tái chế chất thải, giảm rác thải nhựa...

Các cơ quan, công sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tiết kiệm điện; ban hành quy định tiết kiệm điện, đưa nội dung thực hiện tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm và thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về tiết kiệm điện.

Cùng với đó, UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao, được dán nhãn năng lượng và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 27-3.

Tổng công ty điện lực hà nội phối hợp sở công thương tổ chức các hoạt động truyền thông trong chiến dịch giờ trái đất năm 2021; chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc tuyên truyền, quán triệt cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bảo đảm sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện. bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn vào giờ cao điểm…

Nguồn: Báo nhân dân (https://nhandan.com.vn/vi-moi-truong-xanh/ha-noi-trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-637380/)
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY