MangYTe

Văn bản y tế Việt Nam hôm nay

Văn bản y tế Việt Nam

Người nước ngoài có được mua đất nông nghiệp tại Việt Nam?

Đất nông nghiệp là một trong những loại đất đặc thù tại Việt Nam. Pháp luật có quy định, không phải đối tượng nào cũng có thể chuyển nhượng. Vậy người nước ngoài có được mua bán đất nông nghiệp tại Việt Nam không?
Mục lục

Người nước ngoài có được mua đất nông nghiệp?

Để đất nông nghiệp được sử dụng đúng mục đích, nhất là đất trồng lúa, pháp luật đất đai không cho phép một số đối tượng được mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất.

Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

"Điều 56 Cho thuê đất

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

B) hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại điều 129 của luật này;

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

Đ) tổ chức kinh tế, người việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

E) tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

G) tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

2. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Những đối tượng nêu trên được thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê. tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp. tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc."

Điều 126 luật đất đai 2013 cũng quy định: "thời hạn cho thuê đất đối với người nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại việt nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm hoặc không quá 70 năm. khi hết thời hạn, người sử dụng đất được xem xét gia hạn thêm".

Căn cứ quy định trên thì không có người nước ngoài trong danh sách những đối tượng được công nhận quyền sử dụng đất tại việt nam. mặt khác, khoản 1 điều 169 luật đất đai 2013 quy định về những người nhận quyền sử dụng đất cũng không đề cập đến người nước ngoài.

như vậy, pháp luật hiện hành vẫn chưa có quy định nào cho phép người nước ngoài được mua đất nông nghiệp chỉ được phép thuê đất tại việt nam mà thôi.

Thẩm cho người nước ngoài thuê đất nông nghiệp tại Việt Nam

Thẩm cho người nước ngoài thuê đất nông nghiệp tại Việt NamĐất nông nghiệp đôi khi còn gọi là đất canh tác hay đất trồng trọt là những vùng đất, khu vực thích hợp cho sản xuất, canh tác nông nghiệp, bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi. Đây là một trong những nguồn lực chính trong nông nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

C) giao đất đối với người việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 điều 55 của luật này;

D) cho thuê đất đối với người việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 điều 56 của luật này;

Đ) cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

A) giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.

Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 126 Luật đất đai năm 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất:

2. thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

3. thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại việt nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

như vậy, căn cứ theo các quy định trên, thì thẩm quyền thuê đất nông nghiệp sẽ thuộc về uỷ ban nhân dân cấp huyện và thời hạn thuê là không quá 50 năm.

Mạng Y Tế
Nguồn: Y dược học (https://www.ydhvn.com/news/nguoi-nuoc-ngoai-co-duoc-mua-dat-nong-nghiep-tai-viet-nam)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY